نحوه نوشتن صحیح وابستگی در مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت زیر است:

 
   

 affilation

 

 فایل excel

 

 

 

 

 

     آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir