گالری تصاویر

 


سند توسعه سلامت استان


 
  رونمایی سند     جلسه پیامگزاران       جلسات  
   گالری تصاویر رونمایی از سند  گالری تصاویر جلسه پیامگزاران گالری تصاویر جلسات سند  
 


 جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی سلامت

 

 
 

         کارگاه آموزشی جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی 

 گالری تصاویر اولین کارگاه آموزشی 

 

     
     آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir