چشم انداز:

 
           

اين مركز تلاش دارد به يك مركز تحقيقات تخصصي و معتبر علمي در منطقه شمال شرق كشور، سطح منطقه و بين المللي با ويژگي‌هاي زير دست یابد:


- مركزی پيشگام در توليد مرزهاي جديد دانش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

- مركزي پاسخگو به نيازهاي اساسي پژوهشي در راستاي توليد علم در رفع مشكلات جامعه

- معتبرترين مركز از نظر توليد دانش نوين عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و  ارائه خدمات پژوهشي

- همكاری با  سیاستگذاران کشور برای برنامه ریزی جهت ارتقاء سلامت جامعه

- پيشرو در جذب و حمايت بي دريغ از مبتكران و نوانديشان عرصه پژوهش هاي نوين كاربردي

-يك مركز ممتاز  در  زمينه تامين منابع در امر پژوهش، توانمند سازي پژوهشگران

-ايجاد بستر جهت هماهنگي و همكاري هاي علمي و تحقيقاتي با ساير مراكز تحقيقاتي معتبر

 

 

     آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir