رسالت :  
 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، یک مرکز پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که تلاش دارد با انجام و ترویج پژوهش های بنیادی و کاربردی بر اساس نیاز و تلاش در جهت افزایش دانش و آگاهی متخصصین و همچنین ارتباط با موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور به ارتقاء مدیریت نظام سلامت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت کمک نماید.

این مرکز تلاش دارد محیطی فراهم نماید که اعضاء هیئت علمی و فراگیران ضمن تبادل اطلاعات مستمر بر دانش و آگاهی خود، در جهت ارتقاء نظام سلامت و سلامت عمومی جامعه مشارکت نماید.

 

 

     آدرس: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir