دفتر حمایت های اجتماعی


 
 

 
 

ریاست دفتر حمایت های اجتماعی : دکتر مهدی قلیان

 

Gholianma1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38541514 

رزومه

 

 
 هدف کلی: توسعه و بستر سازی مناسب جهت ارتقاء اقدامات مرتبط با حمایت های اجتماعی

گرایش های مرتبط : 1- سلامت اجتماعی

                                  2- سلامت و امنیت غذایی

                                  3- مسکن و محیط اجتماعی سالم

گروه هدف:کودکان، نوجوانان و جوانان، زنان سرپرست خانواده، سالمندان

اعضاء: دکتر مهدی قلیان، دکتر غلامحسین خدایی، دکتر سید کاظم فرهمند، دکتر محمد تاجفرد،

دکتر محمدناصر شفیعی، دکتر منور افضل آقایی، دکتر حمید حیدریان میری.

برنامه عملیاتی سال 1397

1- کمک به طراحی و اجرای حداقل 3 مطالعه توسط دفترحمایت های اجتماعی جهت بررسی میزان اگاهی وارتقاء روابط فردی و مهارت های اجتماعی


2- برگزاری حداقل 3 دوره آموزشی مرتبط با اهداف مرکز برای پژوهشگران و دانشجویان


3- کمک به طراحی واجرای حداقل 5 مطالعه توسط دفترحمایت های اجتماعی در  جهت تعیین  نقش درآمد و توزیع درامد و عدالت  و فقر در سلامت


4- برگزاری حداقل 3کارگاه آموزشی در جهت ارتقاء توانمندی های شغلی کار آفرینی، تجاری سازی توسط دفترحمایت های اجتماعی


5- کمک به طراحی واجرای حداقل 3 مطالعه توسط دفترحمایت های اجتماعی در جهت ارتقاءسلامت اجتماعی- هویت جوانان-ایجاد محيط رشد فكري -پيشگيري از آسيب هاي فردي و اجتماعي حمایت از ازدواج

 

6- کمک به طراحی واجرای حداقل 2 مطالعه توسط دفترحمایت های اجتماعی در جهت تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار


7- کمک به طراحی و اجرای حداقل 3 مطالعه توسط دفترحمایت های اجتماعی در جهت ارتقاء شاخص های امنيت غذا


8- کمک به طراحی و اجرای حداقل 3 مطالعه توسط دفترحمایت های اجتماعی در جهت اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي


9- کمک به طراحی و اجرای حداقل 2 مطالعه توسط دفترحمایت های اجتماعی در جهت کاهش آسیب مواد مخدر و انواع اعتیاد در جامعه

 

10- کمک به طراحی واجرای حداقل 3 مطالعه توسط دفترحمایت های اجتماعی در  جهت سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري وكنترل ناهنجاريهاي عمومي ناشي از آن


 

 

     آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir