دفتر سلامت معنوی و روانی


 
 

 
 

ریاست دفتر سلامت معنوی و روانی : دکتر علی تقی پور

 

Taghipoura[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38515116

رزومه

 

 
 هدف کلی: توسعه و بستر سازی مناسب جهت ارتقاء سلامت روانی و معنوی

گرایش های مرتبط : 1- سلامت معنوی

                                  2- سلامت روانی

گروه هدف: کودکان، نوجوانان و جوانان، زنان ومردان میانسال ، سالمندان، دانشجویان

اعضاء: دکترعلی تقی پور، دکتربهاره ایمانی، دکتر منور افضل آقایی، دکتر محمدخواجه دلویی،

دکتر سیدمجتبی موسوی.

 

 

     آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir