کارشناسان پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 
 
 
  سمیرا توسلی


سمیرا توسلی

کارشناس ارشد بیوشیمی

TavasoliS1[at]mums.ac.ir

شماره تماس: 38535920


 

 
   شهلا ابراهیمی مقدم

شهلا ابراهیمی مقدم

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

 EbrahimiMS9[at]mums.ac.ir

 شماره تماس: 38535920 

 

     آدرس: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir