طرح های تحقیقاتی

طرح های ارائه شده

 

ردیف کد طرح عنوان
1 961508 طراحی نرم برآورد پرستار مورد نیاز بخش های بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد براساس روش نسبت پرستار به بیمار
2 961406 ارزیابی ریسک سلامت انسان در مواجهه با ترکیبات آلی و فلزات سنگین ناشی از مصرف صیفی جات در مشهد
3 960893 بررسی میزان هزینه کل و پرداخت از جیب بیماران در حوادث ترافیکی و سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد( شمال شرق ایران)
4 960843 بررسی وضعیت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی اولیه در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی حاشیه شهر مشهد 1396
5 960809 بررسی هزینه اثر بخشی سیستم خودکار bactec بیماران عفونی بیمارستان امام رضا در مقایسه با کشت خون معمول انجام شده در بیماران عفونی بیمارستان قائم مشهد در سال های 1394تا1395
6 960793 بررسی علل عدم مراجعه خانوارهای شهری به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه مدیران و کارکنان بهداشتی با استفاده از روش کیو در سال 1396
7 960488 بررسی ارزش پیشگویی پروتئین پلاسمای A مرتبط با بارداری در ارتباط با سقط: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
8 960231 تبيين نابرابري در سلامتِ روان زنان شهرستان مشهد از چشم انداز عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
9 960210 مقایسه هزینه گلوبال پیوند کلیه با هزینه واقعی آن در بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1394
10 960183 بررسي تاثير آموزش مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده  بر بي خطرسازي پس مانده هاي عفوني در کارکنان سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت تربت حيدريه
11 960137 بررسي تاثير آموزش مبتني بر نظريه خودکارآمدي بر مديريت استرس دانش آموزان دبيرستاني دخترانه بجنورد در سال 1396
12 960082 تببین درک و تجربه مردان متأهل از رضایتمندی جنسی: مطالعه کیفی مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری
13 960012 تدوین برنامه آمادگی و پاسخ به فوریت های پزشکی در تجمعات انبوه مناسبت های مذهبی- ملی در حرم مطهر امام رضا (ع)
14 951709 مقایسه نوع و هزینه خدمات ارائه شده در عمل های جراحی گلوبال منتخب با نوع خدمات و تعرفه مصوب بیمه در بیمارستان خاتم الانبیا (ص) مشهد- سال 1395
 15  950304 تاثیرآموزش HIS بر در آمدزایی بیمارستان 
16 941632  طراحی ابزار مناسب برای سنجش رضایت شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان 
 11 941272  ارزیابی کیفیت سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS  ) مرکزآموزشی،پژوهشی و درمانی قائم(عج) مشهد 
12 940783 طراحی و اجرای برنامه های ارتقاء حوزه مدیریت منابع مالی و انسانی در بیمارستان امام رضا(ع)- 1394
 13 900328  بررسی نگرش پرستاران و ماماهای شاغل در زایشگاه ها و بخشهای زنان و زایمان  بیمارستان های دولتی شهرستان مشهد نسبت به علل و میزان گزارش دهی خطاهای پزشکی در سال 1391 


طرحهای تصویب شده

 

ردیف کد طرح عنوان تاریخ تصویب
1 960527 ارزیابی کیفیت ارائه خدمات دربخش زنان و زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل servuse 1396/09/08
2 960018  مقایسه تعداد مصدومین و فوتی¬های سوانح رانندگی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان¬های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قبل و بعد از اجرای قانون جدید جرائم رانندگی  1396/05/11 
3 951711 ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بیماران بستری در بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد 1396/07/05
4 951675 بررسی هزینه های  اعمال  جراحی  قلب باز در بیماران بستری در  بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد-1396 1396/07/05
5 951674 بررسی چالشهای انجام پژوهش و ارایه راه کار مناسب جهت تسهیل فرایند پژوهش  در کارکنان بیمه سلامت 1396/04/28
6 950867 تعیین حجم کاری و تعداد پرسنل مورد نیاز در واحد پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) با استفاده از سیستم های مطالعه کار و زمان 1396/03/31
7 950822 مدلسازي و بررسي درمان سرطان با استفاده  همزمان  از ويروس انکلوليتيک و شيمي درماني 1395/10/08
8 950336 بررسی و تعیین راندمان تصفیه فاضلاب شیر خشک با استفاده از سیستم بی هوازی طراحی شده در مقیاس پایلوت  1395/11/27
9 950172 تحلیل  هزینه و درآمد بیمارستان شهید کامیاب مشهد در سال 1394 1396/03/31
10 950099 تحلیل  هزینه و درآمد بیمارستان امید در سال 1394 1396/03/31
11 941631 طراحی ابزار مناسب برای سنجش پاسخگویی نظام سلامت در حوزه خدمات بیمارستانی 1395/08/12
12 940807 بررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1395/08/12
13 940772  شناسایی و طبقه بندی اصلاحات مورد نیاز برای بهبود عملکرد در سیستم اطلاعات بیمارستان ((HIS  در بیمارستان امام رضا(ع)در سال 1394  1394/10/16 
14  940641  شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد و اولویت‌بندی موانع با استفاده از تاپسیس فازی- 1394 1395/06/17 
15 940400  تحليل  هزينه و درآمد بخش هاي مختلف بيمارستان امام رضا (ع) براي سال 1393    1394/06/11
16 940354 تاثیر آموزش بر اساس سازه های  مدل اطلاعات- انگیزش و مهارتهای رفتاری  بر رفتارهای تغذیه ای در جهت پیشگیری از کم خونی فقر آهن دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان مشهد 1395/11/27
17 930862 چالش های پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی (115) مشهد در زمینه تصادفات درون شهری در سال 1393- مطالعه کیفی 1393/11/29
18 930861 چالش های بخشهای اورژانس پذیرش دهنده  مصدومین تصادفات شهری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد- 1393: یک مطالعه کیفی 1393/11/29
19 930676 تحلیل اقتصادی عملکرد بیمارستان امام رضا (ع) در سال 1392 و ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود کارایی بیمارستان 1395/08/12
20 922674 شناسایی راهکار  های بهبود ارائه خدمات پس از وقوع تصادفات جرحی در شهر مشهد 1393/04/04
21 910380 چالشهای مرتبط با سرطان دهانه رحم در ایران: مطالعه کیفی 1392/11/23
22 900768 بررسی عوامل موثر بر ترخیص با میل شخصی کودکان از بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد : 1388- 1389 1391/03/21

 

     آدرس: خراسان رضوی - مشهد - خیابان دانشگاه - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
 
     تلفن: 31892110-051
 
     نمابر: 38522775
 
     کد پستی : 9137673119
 
     پست الکترونیک : sdhrc[at]mums.ac.ir