فراخوان ارائه طرح تحقیقاتی
شنبه, 05 مهر 1399
با توجه به تخصیص بودجه محدود به مرکز تحقیقات عوامل... ادامه مطلب ...
IMAGE کارگاه آموزشی برگزاری جشنواره تعهد و مسئولیت اجتماعی
شنبه, 24 خرداد 1399
اولین کارگاه آموزشی برگزاری جشنواره تعهد و مسئولیت... ادامه مطلب ...
چهاردهمین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات
شنبه, 24 خرداد 1399
 چهاردهمین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات ساعت ١١:۴۵ روز... ادامه مطلب ...
IMAGE کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات
شنبه, 24 خرداد 1399
کسب رتبه سوم از بین 61 مرکز تحقیقاتی کشور در گروه... ادامه مطلب ...

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان